วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามคณะทำงาน โดยมีพันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสวรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๕ และ ๑๖ พร้อมกับคณะธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ด้านการตลาด ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จำกัด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย