เชียงราย เดินหน้าทำMOUสหกรณ์ร่วมกับเอกชนรับซื้อข้าวโพดหลังนา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ระหว่างสหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัดและ สกต.ธกส.เชียงราย จำกัด กับบริษัท เบทาโกรจำกัดมหาชนและบริษัท ซี.เค.เอส เทรดดิ้ง 2019 จำกัด โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 16,17 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงราย ผู้แทนพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ผู้แทน ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย