วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและกล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยและอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งนับเป็นปีที่ 103 ของสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระบิดาการสหกรณ์ไทย และส่งเสริมพลังความสามัคคีในมวลสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยมีพิธีถวายสดุดีด้วยการกล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย มีพิธีวางพานพุ่มสักการะพระฉายาลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สำนักงานใหญ่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ ชมรมคนดีศรีเชียงราย โดยนายธเนศธรรม ไคร้ศรี ประธานชมรมคนดีศรีเชียงรายได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นายสำราญ สิงห์หัน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม อีกด้วย