วันที่ 28 ก.พ.2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ " แนวทางการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย