วันที่ 22 พ.ค.2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จำกัด และเป็นวิทยากรบรรยาย"การดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์" ให้แก่ผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน โดยมีนายฐณพงศ์ อินทรแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สกต.ธ.กส.เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย