วันที่ 7 มิ.ย. 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายคีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) อำเภอเมืองเชียงราย ภายใต้การสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน “ 7 มิถุนายน 2562” ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ ให้แพร่หลายและสร้างอัตลักษณ์ของการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน