รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
            ประจำปีงบประมาณ                       ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี พ.ศ. 2564                                         
รายงานประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานประจำปี พ.ศ. 2558                               

 

 736607039 member