สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

899 ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000

สำนักงาน : 053-711178       โทรสาร : 053-711178 ต่อ 14

E-mail :

Website : http://web.cpd.go.th/chiangrai/