จำนวนกลุ่มเกษตรกร และ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

 memberAgr60

 ดาวน์โหลด pdf