ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงราย

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2561 ดาวน์โหลด pdf