วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางสมปรารถนา ไชยวุฒิ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์ บ้านสามัคคี 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

เชียงราย สหกรณ์เปิดจุดรับซื้อข้าวช่วยเกษตรกรสมาชิก นายคีตวุฒิ นับแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมดำเนินการเปิดจุดรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/2563

อ่านเพิ่มเติม...