วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์ บ้านสามัคคี 

อ่านเพิ่มเติม...

เชียงราย สหกรณ์เปิดจุดรับซื้อข้าวช่วยเกษตรกรสมาชิก นายคีตวุฒิ นับแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมดำเนินการเปิดจุดรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/2563

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่24ตุลาคม2562 นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต15,16 เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562

อ่านเพิ่มเติม...

วันนี้ (22 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม...