วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางสมปรารถนา ไชยวุฒิ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...