ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันต้นแหน จำกัด

 

News 76 26 1 65

 

        วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 โดยนางสาววันวิสาข์ คงมี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันต้นแหน จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้เข้าให้คำแนะแนะนำการติดตามหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ ประกาศ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

News 77 26 1 65

News 78 26 1 65

News 79 26 1 65

News 80 26 1 65

 

=========


👉 ติดต่อ ติดตามข่าวสาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 👈


Facebook : https://www.facebook.com/cricpd
Website : https://web.cpd.go.th/chiangrai
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. : 0-5371-1178 ต่อ 0
Fax. : 0-5371-1178 ต่อ 14