ให้คำแนะนำต่อฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จำกัด

 

News 88 26 1 65

 

         วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 โดย นางสาวนงนุช พุทธเคน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา ทำทาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าแนะนำฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จำกัด ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และแนะนำการติดตามลูกหนี้ค้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้าง และเพื่อให้สหกรณ์สามารถส่งชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ตามกำหนดสัญญา ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

 

News 89 26 1 65

News 90 26 1 65

 

=========


👉 ติดต่อ ติดตามข่าวสาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 👈


Facebook : https://www.facebook.com/cricpd
Website : https://web.cpd.go.th/chiangrai
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. : 0-5371-1178 ต่อ 0
Fax. : 0-5371-1178 ต่อ 14