แนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแด

 

News 96 26 1 65

 

         วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 โดยนางสาวนงนุช พุทธเคน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำแนะนำครูสหกรณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมของสมาชิกผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน อาทิเช่น กิจกรรมการผลิต กิจกรรมร้านค้า การออมทรัพย์ และโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน พร้อมกันนี้ยังตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ และความต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

News 97 26 1 65

News 98 26 1 65

News 99 26 1 65

News 100 26 1 65

News 101 26 1 65

 

=========


👉 ติดต่อ ติดตามข่าวสาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 👈


Facebook : https://www.facebook.com/cricpd
Website : https://web.cpd.go.th/chiangrai
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. : 0-5371-1178 ต่อ 0
Fax. : 0-5371-1178 ต่อ 14