ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

 

News 106 26 1 65


         วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนางสาววรรณภา แสงดา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวยุวรี กิยา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ครั้งที่ 2/2565 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 การรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ตลอดจนการให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การกำหนดระเบียบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องกับสหกรณ์

 

News 107 26 1 65

News 108 26 1 65

News 109 26 1 65

News 110 26 1 65

 

=========


👉 ติดต่อ ติดตามข่าวสาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 👈


Facebook : https://www.facebook.com/cricpd
Website : https://web.cpd.go.th/chiangrai
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. : 0-5371-1178 ต่อ 0
Fax. : 0-5371-1178 ต่อ 14