591310

ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 เพื่อร่วมกันจัดทำแผนแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในระบบใหม่

S 10747964

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

S 593149956

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

S 593035289

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพูตาหลวง จำกัด

S 593018906

ประชุมคณะกรรมการเมืองตามโครงการบ้านมั่นคงชุมชนพลูตาหลวง

375413 ด512

การประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566

รายงานประจำปี

 unnamed

cover64 p63.jpg p 62
รายงานประจำปี 2564 คลิกที่ภาพปก
รายงานประจำปี 2563 คลิกที่ภาพปก
รายงานประจำปี 2562 คลิกที่ภาพปก
y_61.jpg ac60  
รายงานประจำปี 2561 คลิกที่ภาพปก
รายงานประจำปี 2560 คลิกที่ภาพปก
 

จัดซื้อจัดจ้าง

        ท่านสามารถติดตาม video ผลการดำเนินงาน หรือ กิจกรรม ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพิ่มเติม ได้ทาง YOUTUBE ช่องสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี