ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศจังหวัดชุมพร  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร
ภายในนิคมสหกรณ์ท่าแซะ จำนวน ๑ แห่ง   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

************************************************

 ประกาศจังหวัดชุมพร  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
ซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

************************************************

 ประกาศจังหวัดชุมพร  

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศและเอกสารประกวดราคา  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

*
***********************************************

 ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด
เสื่อมสภาพ  และหมดความจำเป็น ที่ต้องใช้ในราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

..................................................................................................................

ข่าวประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบ ๖๔ (ข่าวย้อยหลัง)backup

ข่าวประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบ ๖๓ (ข่าวย้อยหลัง) backup

 

logoประชาสมพนธ

anigif645

0001 VTR
QR Code Link 2activity.gif - 18.05 kb

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items