ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕.๘ แรงม้า
จำนวน ๒ คัน ตามโครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดชุมพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

..................................................................................................................

ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

..................................................................................................................

 ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕.๘ แรงม้า
จำนวน ๒ คัน ตามโครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดชุมพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
  
 คุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง 

..................................................................................................................

ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
..................................................................................................................

ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 คุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง

  ..................................................................................................................

 

DJ63 03

ope logo 1

IDP632                               

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items