ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศจังหวัดชุมพร  i new164

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๕ รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

 

ประกาศจังหวัดชุมพร  

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๕ รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศและเอกสารประกวดราคา  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

ประกาศจังหวัดชุมพร  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร
ภายในนิคมสหกรณ์ท่าแซะ จำนวน ๑ แห่ง   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๖๕-๖๖  
           - แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  (๐๙/๒๕๖๕) ani217
         - แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   (๑๑/๒๕๖๔)   
       - แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (๐๘/๒๕๖๕)   
 

..................................................................................................................

ข่าวประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบ ๖๔ (ข่าวย้อยหลัง)backup

ข่าวประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบ ๖๓ (ข่าวย้อยหลัง) backup

 

NY1 info1

VTR65
cpd8965gif

logoประชาสมพนธactivity.gif - 18.05 kb

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items