วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ : “การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน”

โทร : 043811703, 812223 แฟกซ์ : ต่อ 26

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.จังหวัดกาฬสินธุ์) ครั้งที่ 1/2566

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้ฯ สหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าประชุมผ่านระบบ Video Conference ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร5

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2565

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าเด่นภาคอีสาน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าเด่นภาคอีสาน

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.กาฬสินธุ์ จำกัด

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ

ผู้บริหาร

Boss Wisit 
Boss chay
Boss wittaya

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

icon65 01
icon65 02
icon65 04
icon65 03
icon65 05
icon65 05

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

menu cpd
menu moac
menu cad
menu moac ksn
menu kaset

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

289342

Your IP: 3.235.180.193
2022-11-30 02:04
icon01 icon02 icon03 icon04
icon07 icon08 icon09 icon05
icon10 icon11 icon12 icon06
icon10 icon11 icon12 cps66

 

รายงานผลการขับเคลื่อน/โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Infographic ภารกิจของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน (รายละเอียดnew4
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน (รายละเอียดnew4
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด

สื่อมัลติมีเดีย