ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง

bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ จำนวน 58 รายการ 08/05/2563new4
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (e-bidding) 
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (e-bidding) 
bullet greenประกาศคุณลักษณะรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ จำนวน 59 รายการ 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน 
bullet greenแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

tab activityicon all cat