พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เดินทางไปร่วมต้อนรับพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด ตำบลโพน อำเภอคำม่วง และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และปล่อยพันธุ์ปลาร่วมกับประชาชน 200 คน จากนั้นเวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคเขาวง เพื่อให้เกียรติเป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของการเดินทางมาตรวจราชการ และเยี่ยมประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์

 2560 12 13