วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์