×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news63/25630206-01

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา ผอ.กสส.4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด ซึ่งมี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการประธานกลุ่มสมาชิกที่เป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกว่า 70 คน โดยได้ร่วมรับฟังรายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณ์รวมถึงแผนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ค้างซ้ำ ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการฯโดยการมอบหมายให้ประธานกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้าง จนสามารถเรียกเก็บหนี้ค้างได้ 42 ราย เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท ตลอดจนได้สำรวจความต้องการช่วยเหลือด้านอาชีพ ในการนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ค้างชำระ รวมถึงการเร่งรัดตามหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อหวังผลให้สหกรณ์มีหนี้ค้างลดลง สามารถเก็บหนี้ได้ตามแผน และสมาชิกได้ร่วมกันแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มจนมีศักยภาพในการชำระหนี้ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น สร้างความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพ/ข่าว

 

{gallery}news63/25630206-01{/gallery}