วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคณะทำงานร่วมประชุมสรุปงานการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดป้ายโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ได้จัดประชุมสรุปงานการรับเสด็จฯ และมอบของที่ระลึกขอบคุณให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะทำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง