สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรกร โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกล Web conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์