วันที 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายอภิรักษ์  พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

ข่าว facebook