วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีพระธาตุยาคู เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างถนนอิฐมอญแดงโบราณและไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าพระธาตุยาคู ระยะทาง 125 เมตร ณ พระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 ข่าวบน facebook