วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสดิษฐชัย  หาญมนตรี สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ในการประชุมเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อเตรียมการจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยที่ทรงวางรากฐานการสหกรณ์ไทย กำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ทั้งนี้มีตัวแทนสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการโดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวบน facebook