: :  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ : :  

 

 wittaya นายวิทยา วัฒนวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทรศัพท์ : 08 1279 7978
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 64 watcharee นางวัชรี ไปพบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 17
อีเมล์ : watcharee_ap@cpd.go.th 

 64 watcharee นางสุกัญญา แน่นอุดร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-1330533
อีเมล์ : sukunya_na@cpd.go.th 

 64 ing นางสาววรรณวิไล ไชยมัฌชิม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 17
อีเมล์ : wanwilai_ch@cpd.go.th 

 61thossaporn นางทศพร โพธิ์แท่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 17
อีเมล์ : thossaporn_ptt@cpd.go.th 

 64 kanyawat นางสาวกัลยวรรธน์ ภูพิมสันต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 17
อีเมล์ : kanyawat_po@cpd.go.th