: :  กลุ่มตรวจการสหกรณ์  : :  

 

 64 kaikaew นางสาวไก่แก้ว จัตุรัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
โทรศัพท์ : 093-0060626
อีเมล์ : kaikaew_ju@cpd.go.th 
 64 sung นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-9562656
อีเมล์ : ruangrit_th@cpd.go.th
 nuttha นางสาวณัฏฐา กองคำ
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 085-4592770
อีเมล์ : nattha_ko@cpd.go.th
 64 sontikan นางสาวสนธิกาญจน์ นาถ้ำนาค
ตำแหน่ง : นิติกร 
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 23
อีเมล์ : sontikarn_na@cpd.go.th 
 64 wilaiwan นางสาววิลัยวรรณ ปรีการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 23
อีเมล์ : wilaiwan_pr@cpd.go.th