แผนที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ 055 - 705046   แฟกซ์ 055 - 705047

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เว็บไซต์ : http://web.cpd.go.th/kamphaengphet