. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

head2560 copy

   

เข้าสู่ระบบ  

   

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม  

 

SFbBox by enter-logic-seo.gr

 Fkan
เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

 

   

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์icon new        
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ icon new        
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ icon new        

วีดีโอ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตร ในรอบ 6 เดือนแรก ปี2563 

       
แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) icon new        
รายชื่อราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2 พื้นที่icon new        
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจฯ         
โครงการ นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร         
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร         
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร         
ขอเชิญร่วมบันทึกคำปณิธานความดี ทำความดีด้วยหัวใจ         

   

ภาพข่าวกิจกรรม

   

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สนม.

snm

 

   

ดาวน์โหลดเอกสาร

download icon แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ icon new 647710 pdf 64    
download icon ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) icon new 647713 word 64    
download icon ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร) icon new 647713 word 64    
download icon แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563 icon new 647713 word 64    
download icon แบบฟอร์มใบขอเบิกงบประมาณ 2563 icon new 647713 word 64    
download icon ดาวน์โหลดเอกสารจากสำนักทะเบียนและกฏหมาย      
download icon

ดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล Profile สหกรณ์  File : PDF  File : Wordicon new
ดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกรFile : PDF  File : Word

     
download icon แบบคำนวณยกระดับชั้นรายสหกรณ์ ปี 2562  50 64    
download icon

รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

647713 word 64    
download icon

แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

647713 word 64    
download icon การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินฯ  647710 pdf 64    
download icon ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมทางการเงิน link    
download icon แบบตรวจการสหกรณ์ ปี2561  647713 word 64    
download icon ตารางรายละเอียดการแก้ไขข้อบกพร่อง(สหกรณ์) 647710 pdf 64    

   

komsun directorนายคมสัน จำรูญพงษ์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

   

 ita2563

 Untitled 1

intent1

action plan
cpdunitschool

KM 1

pep

centerdata

annnual

program13

banner saraban2

e salary

   

ช่องทางการให้บริการ  

co op click
Credit rally
Savings Assemblies
Farmer congregation
coopshopth
co op shop

 

   

จำนวนผู้เข้าชม  

275815
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
112
207
583
268015
18584
39613
275815

Your IP: 3.235.85.115
Tue, 20 Oct 2020 15:32:16 +0000
   
  1. สาระความรู้สหกรณ์
  2. เชื่อมโยงข้อมูล
  3. บริการประชาชน
  4. เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์