Newss

 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 bullet blueประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ download
              - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new blink
              - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) new blink
              - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง new blink

bullet blueเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิกที่นี่ download

bullet blueประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

bullet blueประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หรือหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่

bullet blueประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หรือหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   คุณลักษณะ   1   2   3   4   5

bullet blueประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คัน คลิกที่นี่

  ????  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันุ ????????คลิกที่นี่????????

  ????  ประกาศผลสอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ????????คลิกที่นี่???? 

  ????  ประกาศผลสอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ????????คลิกที่นี่

  ????  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 12 อัตรา คลิก

  ????  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 อัตรา คลิก