1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง  พร้อมคณะบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญโรงทาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือพิจารณาแผนการรับซื้อและแผนการตลาดข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนสู่ข้าวอัตลักษณ์ลำปาง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายจนภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง และบุคคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ 17

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ