กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

icon1

 

ข้าราชการ

 
     นายศรีสิทธิ์  ชิยานุพงศ์
    ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
                          
    โทรศัพท์ :  
    โทรสาร   : 
     อีเมล์      : 

 

 o

ข้าราชการ

    นางสาวณปภัช   ยืนชีวิต
   
ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
    โทรศัพท์ : 054 265 033 ต่อ 16
    โทรสาร   : 054 265 033
    อีเมล์      :     -

2wanna

ข้าราชการ

     นางสาววรรณา   วงศ์สายทอง
     ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
     โทรศัพท์ : 054 265 033 ต่อ 18 
     โทรสาร   : 054 265 033
      อีเมล์     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

S 100130818

พนักงานราชการ

      นางศิริกัญญา  เจียไพบูลย์
      ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์
      โทรศัพท์ : 054 265 033 ต่อ 18 
      โทรสาร   : 054 265 033
       อีเมล์      :    -