ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 

1497082943 15 Place Optimization

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน 
ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ 054-265033-4, 054-265089   โทรสาร 054-265033

เว็บไซต์ : http://web.cpd.go.th/lampang/index.php  
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008247365877

E_mail :     lampang

 

mapp1