1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมบูธกิจกรรม Milk Day Tasty Café

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก

วันที่​ 1​ มิถุนายน​ 2565​ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปางได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด​

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด โดยประธานชาตรี ปันดอนตอง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน