ระบบติดตามและรายงานผล ปี 2565

sys         giphy123

 

ani217     ระบบรายงานการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

icon loading animationรายงานผลการแนะนำส่งเสริมicon loading animation

 

bullet green star animatedสหกรณ์

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5)

 

bullet green star animatedกลุ่มเกษตรกร

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5)

 

icon loading animationแบบรายงานประจำเดือนicon loading animation

 

bullet green star animatedสหกรณ์

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5)

 

bullet green star animatedกลุ่มเกษตรกร

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)

แบบรายงานประจำเดือน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5)

 

แบบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ani217

 

icon loading animationแบบรายงานประจำปีicon loading animation

 

bullet green star animatedสหกรณ์

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5)

 

bullet green star animatedกลุ่มเกษตรกร

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)

แบบรายงานประจำปี (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5)

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12