315231

                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12 พร้อมด้วยนายวิทยา วัฒนวิเชียร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายสนไชย บัวอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนายสุกิจ สิงห์สถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ) เข้าตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดหลังนาในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad