315231

                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำบริการความรู้และข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการออมด้วยการใช้กระบอกออมสินไม้ไผ่ ณ โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี หมู่ที่ 15 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad