ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจงของการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad