ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมีนายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad