315231

                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม... เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง และร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ณ ที่สาธารณประโยชน์วังอาบช้าง ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad