315231

                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต (ไก่พันธุ์ไข่) โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ “ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอภูหลวง จำนวน 125 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad