315231

                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 69 รูป และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชภิเษก สรงมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดัปปกรณ์ ณ บริเวณหน้าพรอุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad