king1234

                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา น. เวลา 08.30 น.นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ประชนจิตอาสา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ
เวลา 16.00 น. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุยาตตราสถลมารค ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad