king1234

                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีราชาภิเษก การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีราชาภิเษก การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad