ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad