ข่าวประชาสัมพันธ์

yu30 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์เด่นประจำจังหวัด https://www.clt.or.th/news.php?nid=1109

yu30 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  https://www.clt.or.th/news.php?nid=1110

 

 

new2561

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่) ได้เข้าร่วมประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน และเวลา 13.00 น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพียงหลวง 18 มอบหนังสือการ์ตูนสหกรณ์ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณการสร้างอาคาร

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr

SFbBox by enter-logic-seo.gr