ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 3 มีนาคม นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายสราวุธ ศรีวงษา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเลย ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยโดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทำ Project idea และพิจารณาการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบุโฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad